Uzsklanda Skandinavija 03

Korupcijos prevencija

   Jei turite duomenų ar įtarimų apie UAB "Zarasų autobusai" darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, prašome pranešti Jums patogiu būdu atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui Vyčiui Kuliui:
   - elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
   - telefonu +370 615 37378;
   - raštu UAB „Zarasų autobusai“, Statybininkų g. 2, 32135 Zarasai.

   Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – tai kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. (Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą)

    Pareigybių, dėl kurias užimti siekiančių arba einančių šias pareigas asmenų teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai ir renkama bei vertinama informacija apie šiuos asmenis, sąrašas:

   1. direktoriaus pavaduotojas;
   2. vyriausiasis inžinierius;
   3. UAB „Zarasų autobusai“ apskaitą tvarkantis asmuo (nepriklausomai nuo pareigų pavadinimo).

 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m.