Uzsklanda Skandinavija 03

Lengvatos

TEISĖ ĮSIGYTI VIENKARTINĮ ARBA TERMINUOTĄ VARDINĮ VAŽIAVIMO BILIETĄ SU 50 % NUOLAIDA VYKTI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais (30–55% darbingumo);
   - asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II grupės invalidais);
   - pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, jaunesniems kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviams;
   - nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniaims kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
   - Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - asmenims nuo 70 iki 80 metų;
   - aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams;
   - Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
   - mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
   - mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniams;
   - vaikams nuo 7 iki 10 metų;
   - trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų, keleiviui vežant keletą vaikų iki 7 metų;
   - Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniams.

 

TEISĖ ĮSIGYTI VIENKARTINĮ ARBA TERMINUOTĄ VARDINĮ VAŽIAVIMO BILIETĄ SU 80 % NUOLAIDA VYKTI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis arba lengvas) ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - asmenims, pripažintiems nedarbingais (0–25% darbingumo);
   - asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais) ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - 80 metų ir vyresniems asmenims;
   - Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems iš dalies darbingais ar sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.

 

TEISĖ VAŽIUOTI NEMOKAMAI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - keleivio vežamiems vienam arba dviem vaikams iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos vietos;
   - kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių Zarasų rajono mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km atstumu ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis);
   - priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniams, važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios Zarasų rajono mokyklos mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu;
   - Zarasų rajono vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu;
   - kitų Lietuvos Respublikos rajonų teritorijoje esančių švietimo ir vaikų globos įstaigų mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, šių rajonų savivaldybių nustatyta tvarka, jei tarp UAB „Zarasų autobusai“ ir šių savivaldybių sudarytos mokinių ir/ar globos įstaigų auklėtinių pavėžėjimo sutartys.

 

TEISĘ NAUDOTIS TRANSPORTO LENGVATOMIS TURI:

   - Lietuvos Respublikos piliečiai;
   - kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai;
   - užsienio valstybių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

   Transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančių galiojančių dokumentų originalus.